Propozycje do budżetu 2017

ANKIETA – ZADANIA DO BUDŻETU 2017 

Drodzy Mieszkańcy,

Zachęcamy za pomocą poniższego formularza do dzielenia się pomysłami wykorzystania środków w ramach zadań lokalnych dla Zielątkowa, jak również składania propozycji do budżetu centralnego gminy w roku 2017. (szczegółowy opis poniżej).

  1. Jakie działania według Pana/ Pani powinny zostać sfinansowane z budżetu wiejskiego Zielątkowa w roku 2017?  Prosimy o podanie w odpowiedzi orientacyjnego kosztu realizacji działania.

Treść wiadomości

 

2. Jakie działania na terenie/ na rzecz Zielątkowa powinny według Pana/ Pani zostać sfinansowane z centralnego budżetu gminnego w 2017 roku? 

Treść wiadomości

BUDŻET  ZIELĄTKOWA NA ZADANIA LOKALNE W 2017 r.

Zgodnie z Uchwała nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w Sprawie Programu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej do dnia 25 czerwca 2016 można składać propozycje wydatkowania środków z budżetu na zadania lokalne. Po tym terminie zaproponowane zadania zostaną przekazane wójtowi do akceptacji co do możliwości ich realizacji. Spośród zaakceptowanych zadań Zebranie Wiejskie, w terminie do 30 września 2016 podejmie uchwałę, które zadania przekazać do realizacji w roku 2017.

Przewidywana w 2017 roku kwota na zadania lokalne wynosi 33.836 zł. W latach poprzednich zwykle 50% środków przeznaczane było na organizację imprez integracyjnych (między innymi na: balik karnawałowy dla dzieci, dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, rajd rowerowy pieczona pyra, wigilia wiejska), a pozostałe 50% na wydatki inwestycyjne.

Zachęcamy do składania propozycji dotyczących sposobów wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy.

Procedura przedstawia się następująco:

– opracowane propozycje zostaną przedstawione do akceptacji Wójta

– w pierwszych dniach września 2016 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Zielątkowa, które ostatecznie zdecyduje, które ze zgłoszonych propozycji będą realizowane (suma wydatków nie może przekroczyć wysokości przyznanych środków (budżetu na zadania lokalne).

BUDŻET GMINY SUCHY LAS 2017

Każda miejscowość poza budżetem wiejskim (o którym byłą mowa powyżej) ma również możliwość wnioskowania o sfinansowanie innych wydatków na swoim ternie/ na swoją rzecz z centralnego budżetu całej Gminy. Zwykle są to wydatki większe, niż finansowane z budżetu wiejskiego. W ostatnich latach z budżetu gminy finansowane były wodociągi, oświetlenie i remonty nawierzchni dróg, czy choćby montaż koszy na śmieci. Niezmiennie od kilku lat ponawiany jest wniosek o budowę kanalizacji (pojawi się on również w propozycjach składanych do budżetu przyszłorocznego)

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Sołtys i Rada Sołecka Zielątkowa