Rada Sołecka

Skład Rady Sołeckiej

Astrida Cicha
Henryk Górka
Bartłomiej Janiszewski
Małgorzata Ochocka – Trzcińska
Marta Pasińska
Regina Roszczyk
Ewa Socha
Roman Tecław
Stella Tecław
Iwona Witkowska