Sołtys

Regina Roszczyk
ul. Dworcowa 20
62 – 001 Zielątkowo
tel. 8116 902,  518 415 769
E-mail: [email protected]