Budżet

 

Ankieta – Propozycje do budżetu na zadania lokalne oraz budżety gminy na rok 2017

Drodzy Mieszkańcy,

zgodnie z uchwałą Rady Gminy …………………., do dnia …………………..

należy złożyć do akceptacji Wójta propozycje wydatkowania środków z budżetu na zadania lokalne.

Każda miejscowość w naszej gminie ma przyznane środki, które może zagospodarować we własnym zakresie, ale podjęte działania muszą zyskać akceptację wójta. Dlatego wszelkie propozycje muszą zostać przedstawione do akceptacji.

Zaakceptowane propozycję, będą głosowane podczas Zebrania Wiejskiego, które odbędzie się nie później niż 30 września 2016 r.

W roku 2017 na Zielątkowo przypada …. zł. W latach poprzednich zwykle 50% środków przeznaczane było na organizację lub współorganizację imprez integracyjnych (między innymi na: balik karnawałowy dla dzieci, dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, rajd rowerowy pieczona pyra, wigilia wiejska), a pozostałe 50% pochłaniały wydatki inwestycyjne (np.: ……………………).

Za pomocą niniejszej ankiety chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Zielątkowa do współudziału przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobów wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy.

 

Procedura przedstawia się następująco:

– do …. zbieramy wypełnione ankiety z propozycjami zagospodarowania środków finansowych (proszę ją wrzucić do skrzynki wystawionej przy remizie OSP)

– do …. opracowujemy złożone propozycje i przedstawiamy do akceptacji Wójta (koszt propozycji złożonych do zaopiniowania może przekraczaj wysokość budżetu)

– do … Wójt przedstawia opinię w  odniesieniu do każdej ze złożonych propozycji

– w pierwszych dniach września 2016 odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Zielątkowa, które ostatecznie zdecyduje, które ze zgłoszonych propozycji będą realizowane (suma wydatków nie może przekroczyć wysokości przyznanych środków (budżetu wiejskiego).

Jakie działania według Pana/ Pani powinny zostać sfinansowane z budżetu  na zadania lokalne Zielątkowa w roku 2017? (proszę podać orientacyjny koszt realizacji).

 

  Treść wiadomości

  BUDŻET GMINY SUCHY LAS 2017

  Każda miejscowość poza budżetem wiejskim (o którym byłą mowa powyżej) ma również możliwość wnioskowania o sfinansowanie innych wydatków na swoim ternie/ na swoją rzecz z centralnego budżetu całej Gminy. Zwykle są to wydatki większe, niż finansowane z budżetu wiejskiego. W ostatnich latach z budżetu gminy finansowane były wodociągi, oświetlenie i remonty nawierzchni dróg, czy choćby montaż koszy na śmieci, …………………… . Niezmiennie od kilku lat ponawiany jest wniosek o budowę kanalizacji (pojawi się on również w propozycjach składanych do budżetu przyszłorocznego)

  Jakie działania na terenie/ na rzecz Zielątkowa powinny według Pana/ Pani zostać sfinansowane z centralnego budżetu gminnego w 2017 roku?

   

  Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

  Sołtys i Rada Sołecka Zielątkowa

   Treść wiadomości

    

   Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

   Sołtys i Rada Sołecka Zielątkowa