Monthly Archives: Sierpień 2017

Projektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Morowej i Daglezjowej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Zielątkowa

W odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej Zielątkowa z dnia 12.06.2017 r. kierowane do Radnych Gminy Suchy Las Pana Pawła Tyrki i Pana Dariusza Matysiaka, w sprawie postępu prac związanych z projektowaniem i budową oświetlenia w ulicy Morwowej i Daglezjowej w Zielątkowie, w dniu 22.06.2017 r. wpłynęła odpowiedź od Radnego Pana Pawła Tyrki następującej treści:

 

„W odpowiedzi na kierowane do mnie pytania dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w Zielątkowie na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie informuję, iż:

– ul. Daglezjowa- na początku tygodnia przesłano dokumentację w celu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

– ul. Morwowa i ul. Krótka- do końca sierpnia termin wykonania projektu.”

Informacje w sprawie budowy kanalizacji

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Zielątkowa

W odpowiedzi na pismo skierowane do Pana Artura Grodeckiego, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy, w sprawie dotyczącej postępu prac związanych z projektowaniem i budową kanalizacji w Zielątkowie, w dniu 31.07.2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź, której fragmenty przedstawiamy poniżej.

Na wstępie Pan Grodecki zaznaczył, że stan prac projektowych jest mocno zaawansowany i rokuje w niedalekiej przyszłości uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowalnych jeszcze w tym roku.

Poniżej cytujemy treść uzyskanej odpowiedzi:

„…Po pierwsze założenie, aby uzyskać pozwolenie na budowę na koniec czerwca było by realne, ale pod warunkiem gdyby każda instytucja, która uzgadnia projekt, wykonywała to w terminie niezwłocznym. Jednak tak nie jest i uzgadniania trwają od miesiąca do dwóch miesięcy, ponieważ jest kolejka oczekujących. Jest to proces szeregowy tzn. uzyskanie jednej zgody warunkuje przekazanie projektu do kolejnej instytucji. Biuro projektowe od początku podpisania umowy z należytą starannością oraz zaangażowaniem przystąpiło do prac projektowych i w zasadzie założenia techniczne i rozwiązania projektowe stanowią jedną trzecią czasu przeznaczonego na wykonanie pełnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej. W celu przyspieszenia rozpoczęcia prac projektowych w uzgodnieniu z Zamawiającym (G.S.L.) w dniu 30.03.2017 r przyjęto następujący podział projektu na trzy etapy:

etap I – uzyskanie pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowa (zlewnia P4),

etap II – uzyskanie pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej wulicach Dworcowa (c.d.) Szkolna, Leśna, Kręta,

etap III – uzyskanie pozwolenia na budowę na dróg, kanalizację sanitarną i deszczową w drogach gminnych: Nad Torem, Wągrowska, Sportowa, Pogodna, Stefanii Wyrzykowskiej, Zielona, B i J Moraczewskich, Słoneczna, Wspólna, Krótka, Łąkowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Kasztanowa, Akacjowa, Dębowa, Wichrowa, Wierzbowa, Morwowa, Sosnowa, Świerkowa, Lipowa, Gminna Suchy Las.

Wyodrębnienie etapu I, ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne, pozwoliło na rozpoczęcie prac projektowych przed uzyskaniem akceptacji AQUANETU co do założeń techniczno – lokalizacyjnych kanalizacji sanitarnej w m. Zielątkowo.

Stan prowadzonych prac projektowych:

etap I – uzyskanie pozwolenia na budowę (PnB): PnB – 3 decyzje KS (kanał sanitarny):  (1 x Starosta, 2 x Wojewoda)

etap II – uzyskanie pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa (c.d.) Szkolna, Leśna, Kręta, PnB – jedna decyzja KS (Starosta)

etap III -PnB – Dwie decyzje – KS i KD (kanał deszczowy) (całość) + PnB na budowę dróg (Starosta).

Planowane prace:

etap I: uzyskanie PnB – do dnia 30.08.2017 r.

etap II: uzyskanie PnB – do dnia 30.09.2017 r.

etap III: uzyskanie PnB – do dnia 30.10.2017 r.

Rozpoczęcie robót w etapie I – początek października 2017 r, ze względu na czas potrzebny na uprawomocnienie się decyzji.”

 

 

Odnawialne źródła energii

Informujemy, że Gmina Suchy Las prowadzi dodatkowy nabór wniosków dla osób zainteresowanych realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione wnioski (ankieta i deklaracja udziału w projekcie) należy składać wyłącznie do dnia 07.08.2017 r.

– w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, w godz.: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00.

– korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las (decyduje data wpływu do Urzędu).