Projektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Morowej i Daglezjowej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Zielątkowa

W odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej Zielątkowa z dnia 12.06.2017 r. kierowane do Radnych Gminy Suchy Las Pana Pawła Tyrki i Pana Dariusza Matysiaka, w sprawie postępu prac związanych z projektowaniem i budową oświetlenia w ulicy Morwowej i Daglezjowej w Zielątkowie, w dniu 22.06.2017 r. wpłynęła odpowiedź od Radnego Pana Pawła Tyrki następującej treści:

 

„W odpowiedzi na kierowane do mnie pytania dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w Zielątkowie na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie informuję, iż:

– ul. Daglezjowa- na początku tygodnia przesłano dokumentację w celu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

– ul. Morwowa i ul. Krótka- do końca sierpnia termin wykonania projektu.”