Category Archives: Uncategorized

Informacje z gminy

Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1639/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotkowo-zachod-teren-aktywizacji-gospodarczej/

 

  1. MPZP w południowo-wschodniej części obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1640/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-poludniowo-wschodniej-czesci-obrebu-biedrusko-wraz-z-terenem-zamknietym-i-jego-strefa-ochronna/

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej w Poznaniu

W związku z prośbą Inspekcji Weterynaryjnej w Poznaniu w sprawie organizacji spotkania z rolnikami utrzymującymi trzodę chlewną informujemy, iż wyznaczono termin spotkania na dzień 17 marca 2023 r. (piątek) na godz. 10:00 w świetlicy przy ul. Tysiąclecia 6 w Chludowie.
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przewidują, iż spotkanie potrwa ok. 1,5 godz. Przedstawią aktualny stan afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego oraz wymogi w zakresie bioasekuracji.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W dniu 24.02.2023 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomiło o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu.

Istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 24.02.2023 r. do dnia  31.12.2023 r.

W związku z tym we wskazanym okresie, a w szczególności okresie grzewczym, jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania.

Prosimy również o śledzenie odczytów z czujników na panel.syngeos.pl celem bieżącej weryfikacji jakości powietrza w gminie.

W przypadku złej jakości powietrza należy ograniczyć wychodzenie i aktywność sportową na zewnątrz (ograniczenie wychodzenia w szczególności: dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego).