Informacja w sprawie zasad odbioru odpadów zielonych w 2016 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W 2016 ROKU.

 

Od 2016 roku w gminie Suchy Las zmieniają się zasady odbioru odpadów zielonych:

–     dotychczas obowiązujący system workowy zostanie zastąpiony przez pojemniki,

–    w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty odbierane będą odpady zielone w ilości nieprzekraczającej 240 litrów z nieruchomości zamieszkałej raz na dwa tygodnie,

– pojemniki na gromadzenie odpadów zielonych zostaną dostarczone na nieruchomości w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty,

– pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych zostaną dostarczone na nieruchomości po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Suchy Las zapotrzebowania na pojemnik,

– odbiór odpadów zielonych będzie następował w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada zgodnie z harmonogramem.

Na każdą nieruchomość zamieszkałą przysługuje jeden pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych o pojemności 240 litrów. W przypadku przekroczenia limitu 240 litrów odpadów na nieruchomość, właściciel nieruchomości powinien zgłosić u wykonawcy zapotrzebowanie na dodatkowy pojemnik – podstawienie dodatkowego pojemnika i odbiór ponad regulaminowej ilości odpadów zielonych jest usługą płatną na rachunek wykonawcy usługi.

Urząd Gminy przypomina również, iż zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Suchy Las, odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku (jeśli taka możliwość istnieje), a dopiero ich nadmiar oddawany uprawnionemu wykonawcy. Posiadanie przydomowego kompostownika należy zgłosić na odpowiednim formularzu w Urzędzie Gminy:

Formularz dostępny na stronie:

http://www.suchylas.pl/pl/k2-categories/k2-tags/srodowisko/item/3860-informacja-w-sprawie-zasad-odbioru-odpad%C3%B3w-zielonych-z-nieruchomo%C5%9Bci-zamieszka%C5%82ych-w-2016-roku.html