Informacje z gminy

Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1639/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotkowo-zachod-teren-aktywizacji-gospodarczej/

 

  1. MPZP w południowo-wschodniej części obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1640/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-poludniowo-wschodniej-czesci-obrebu-biedrusko-wraz-z-terenem-zamknietym-i-jego-strefa-ochronna/