Płynniejszy przejazd ul. Obornicką

Drodzy sąsiedzi,

W ostatnich dniach stycznia, na moją prośbę skierowaną do Wójta Marcina Bulińskiego, pracownicy Referatu Komunalnego przeprowadzili analizę natężenia ruchy na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Nektarowej. Wynikiem obserwacji była zmiana programu funkcjonującej tam sygnalizacji świetlnej. Wydłużony został czas wyświetlania sygnału zielonego w ciągu ulicy Obornickiej z 1 minuty do 1 minuty i 40 sekund przy jednoczesnym skróceniu „zielonego” z Nektarowej z 18 sekund do 12 sekund. Wprowadzone zmiany powinny zapewnić płynniejszy przejazd ulicą Obornicką.

Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi.

Tomasz Sztolcman

Radny z Zielątkowa