Spotkanie w sprawie zagospodarowania przestrzennego naszej wsi

Zapraszamy na spotkanie dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zielątkowo