Ważne infolinie dla ukraińskich przybyszów

CENTRUM POSZUKIWAŃ OSÓB ZAGINIONYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

tel. 47 72 123 07

tel. +48 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy)

e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl

Infolinia uruchomiona w celu przekazywania oraz uzyskiwania informacji i pomocy w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

WYDZIAŁ DO WALKI Z HANDLEM LUDŹMI BIURA KRYMINALNEGO KGP

tel. 47 72 56 502

tel. +48 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy)

e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl

Infolinia, pod którą można przekazać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Pod tym numerem można także przekazywać informacje dot. przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej. Infolinia wykorzystywana jest również do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.