Wybór oferty

W dniu 3 lutego br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Suchy Las opublikowano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym “Budowa pełnej infrastruktury technicznej wraz z drogami w miejscowości Zielątkowo, gmina Suchy Las”.

Download (PDF, 292KB)