Jelonek, Biedrusko – informacja o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP

Informacja o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
MPZP Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej – obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
MPZP Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – obwieszczenie w przedmiotowej sprawie jest dostępne w BIP UG Suchy Las, pod linkiem:
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.