Author Archives: administrator

Informacje z gminy

Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. MPZP Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1639/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-zlotkowo-zachod-teren-aktywizacji-gospodarczej/

 

  1. MPZP w południowo-wschodniej części obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną – obwieszczenie znajduje się pod linkiem:

 

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1640/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-poludniowo-wschodniej-czesci-obrebu-biedrusko-wraz-z-terenem-zamknietym-i-jego-strefa-ochronna/

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej w Poznaniu

W związku z prośbą Inspekcji Weterynaryjnej w Poznaniu w sprawie organizacji spotkania z rolnikami utrzymującymi trzodę chlewną informujemy, iż wyznaczono termin spotkania na dzień 17 marca 2023 r. (piątek) na godz. 10:00 w świetlicy przy ul. Tysiąclecia 6 w Chludowie.
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przewidują, iż spotkanie potrwa ok. 1,5 godz. Przedstawią aktualny stan afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego oraz wymogi w zakresie bioasekuracji.