Informacja otrzymana z WODR w Poznaniu

Prezentacja ze spotkania Lokalnego Partnerstwa ds. Wody oraz link do publikacji „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030  w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w woj. wielkopolskim” dot. zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych:
https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10400-wieloletni-plan-na-rzecz-gospodarki-woda-w-rolnictwie-dla-powiatow-wojewodztwa-wielkopolskiego

Download (PDF, 639KB)