Konsultacje społeczne do projektu POŚ

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych skierowanych do projektu ‘Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: