Konsultacje w ramach programu „Czyste powietrze”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, przy współpracy z Gminą Suchy Las, w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje się w realizację programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupu i montażu nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, jednocześnie przyjaznych dla środowiska,
  • dociepleń przegród budynków,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W dniu 29 września 2020 r. planowany jest dyżur konsultanta na terenie naszej Gminy.

W godzinach 14.00 – 18.00, w Świetlicy Wiejskiej w Zielątkowie (znajdującej się przy ul. Krętej 1) mieszkańcy będą mogli skorzystać z jego pomocy.

Z uwagi na indywidualny charakter spotkań, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z konsultantem p. Krystianem Marganem pod nr telefonu 786 102 022.

W przypadku dużego zainteresowania tą formą pomocy, zakładamy możliwość ustalenia kolejnego dyżuru.