Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Suchy Las!

Poniżej przedstawiamy informację urzędu gminy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w ankiecie poprzez jej wypełnienie i dostarczenie do durzędu gminy do dnia 11.07.2017 r.

 

Informujemy, że gmina Suchy Las prowadzi analizę zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia ankiety (w załączniku).

Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie. Wypełnione wnioski (ankieta i deklaracja udziału w projekcie) należy składać wyłącznie do dnia 11.07.2017 r.
– w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, w godz.: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.00-15.00.
– korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.
Uwaga: Złożenie ankiety nie oznacza realizacji inwestycji. Projekt będzie realizowany przez gminę Suchy Las po otrzymaniu wsparcia finansowego z Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

źródło: http://suchylas.pl/pl/ważne/item/4470-zapraszamy-do-wypelnienia-ankiety-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii-w-gminie-suchy-las

 

Download (PDF, 412KB)

Download (PDF, 225KB)

Download (PDF, 689KB)