Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji do robót budowlanych przy zabytkach

Informujemy, że zgodnie z treścią § 3 ust. 2 pkt. 3) Uchwały Nr XLIII/485/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las wydane zostało zarządzenia nr 6/2019 Wójta Gminy Suchy Las w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji.

Download (DOC, 66KB)

Download (PDF, 71KB)